PROTETIKA, a.s.

Prehľad Vyhľadať informácie

PROTETIKA, a.s.

Hlavná stránka. Informácie o PROTETIKA, a.s. na portály www.obchodny-register.com.

Základné informácie
Meno firmy:PROTETIKA, a.s.
Popis:Výdajňa,predaj:
-ortopedicko protetické pomôcky
-zdravotné pomôcky
-bandáže,extenčný golier,barle
-respiračná technika
-rehabilitačná obuv
-detská zdravotná obuv.
IČO:31322859
DIČ:SK2020494652
Základné imanie:87397000 Sk
SK-RatingRating PROTETIKA, a.s.
Posledná aktualizácia:2005-09-19T04:11:18+02:00
Naposledy kontrolované:2005-09-19T04:11:19+02:00
Právna forma spoločnosti:
Forma
Akciová spoločnosť
Konanie v spoločnosti:
Konanie
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. Prokurista je oprávnený rokovať, zastupovať a podpisovať za spoločnosť samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti za ktorú koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
Telofóny:
TypTelefón:
Tel.02 44257442
Tel.(038) 7608265
Tel.(02) 44451833
Tel.(02) 44451826
Tel.(0902) 966573
Tel.(0902) 966573
Fax02 44257463
Fax(02) 44451826
Webstránka:
PopisWeb
Domovská stránkahttp://www.protetika.sk
Webstránkahttp://www.protetika.sk
Webstránkahttp://www.protetika.sk
Informácie o registrácii slovenských domén:
TypInfo
SKNICPROT-0014
SKNIC interné ID144115188075889007
Adresa:
Adresa
Protetika a.s., Bojnická 10, 82365  Bratislava, Slovensko
PROTETIKA, a.s., Bojnická 10, 82365 Bratislava, Slovensko
Činnosti firmy z orsr.sk:
Činnosť
výroba, vývoj a opravy ortopedických a terapeutických pomôcok, obalov pre farmaceutický priemysel, výroba zdravotníckych prístrojov a potrieb
výkon iných činností súvisiacich so zabezpečením základného predmetu činnosti alebo ho podmieňujúce
predaj výrobkov vlastnej produkcie a doplnkového sortimentu
vývoz a dovoz tovaru a materiálu vrátane zabezpečenia dovozu ortopedicko-protetických výrobkov, materiálu, nástrojov, prístrojov a strojov pre potreby zdravotníctva
výroba zdravotníckych prístrojov a potrieb a ochranných pomôcok
poskytovanie prechodného ubytovania
pohostinská činnosť - prevádzkovanie bufetu a závodného stravovania
zásobovanie zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami
výdajňa zdravotníckych potrieb
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
prenájom hnuteľných vecí
Ďalšie informácie:
Informácie o spoločnosti PROTETIKA, a.s. na portály spolocnosti.info.
Informácie o spoločnosti PROTETIKA, a.s. na stránke sk-reg-sro.com.
Informácie o účtovných výkazoch spoločnosti PROTETIKA, a.s. na stránke sk-fin.com.

Diskusia